7 zinnen met “zes”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord zes en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Eveneens in 1492, na zes jaar lobbyen, wist een Genuese zeeman genaamd Christoffel Columbus de vorsten over te halen zijn expeditie naar het Verre Oosten te financieren.
De wet van 1733 legde een belasting van zes pence per gallon op ruwe suiker, rum en melasse van de Britse concurrenten, de Fransen en de Nederlanders, op om de Britse producenten in West-Indië een voordeel te geven.
Georgia, zes jaar eerder gesticht, bleef Brits en een buffer tegen Spaans Florida.
Na zes weken belegering van Charleston, zegevierden de Britten.
Landmeters zouden het land verdelen in gemeenten van zes vierkante mijl, en de gemeenten zouden worden onderverdeeld in zesendertig percelen van elk 640 acres, die verder konden worden onderverdeeld.
In juli 1789 nam het Congres ook de Wet op de rechterlijke macht aan, waarbij een Hooggerechtshof van zes rechters werd opgericht onder leiding van degenen die de nieuwe nationale regering waren toegedaan.
Ik was zes jaar geleden gestopt met roken; ik at en dronk met mate en sportte elke dag.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022