6 zinnen met “besturen”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord besturen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Hij had zich geconcentreerd op de mechanica van het apparaat, en niet op het besturen ervan; daarom verloor hij bij elke bocht terrein.
Na de afschaffing van de provinciale besturen in 1876 nam de centrale regering de aanleg van spoorwegen in Nieuw-Zeeland over.
Feit is dat er nog geen efficiëntere manier is uitgevonden om grote groepen mensen te besturen: het was haalbaar om kleine groepen te coördineren door de persoonlijke controle en invloed van een paar individuen, maar naarmate steden groeiden en keizerrijken ontstonden, werd het onhoudbaar om alles te reduceren tot persoonlijke relaties.
Bovendien stelden de Romeinen het Volkenrecht in om de gebieden te besturen die zij in Italië begonnen te veroveren; dit was een vroege vorm van internationaal recht, gebaseerd op wat men als universele regels van rechtvaardigheid beschouwde.
Augustus vormde de Senaat en de eliteklasse om tot een echt ambtenarenapparaat om het enorme rijk te besturen.
Diocletianus verdeelde het rijk verder, zodat voor de rest van zijn bewind de vier medekeizers (twee "augustii" en twee "caesars") samenwerkten om het hele grondgebied te besturen.
alegsaonline.com - 1998 - 2022