6 zinnen met “uitmaken”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord uitmaken en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Velen die voor annexatie pleitten, waren van mening dat Cuba deel moest gaan uitmaken van de Verenigde Staten om te voorkomen dat het dezelfde kant op zou gaan als Haïti, waar zwarte slaven hun meesters omver zouden werpen en een andere zwarte republiek zouden stichten, een vooruitzicht dat velen in de Verenigde Staten met afschuw vervulde.
Als een virus het geluk heeft te worden opgenomen in de voortplantingscellen van een soort, kan het miljoenen jaren deel gaan uitmaken van het erfgoed van die soort.
Na de bevrijding door Cyrus bleven de Joden deel uitmaken van het Perzische Rijk, geregeerd door een Perzische heerser (een "satraap" genoemd).
Sommige van de daaruit voortgekomen stukken werden uiteindelijk klassiekers op zich, terwijl andere eerder deel gingen uitmaken van de muziekgeschiedenis dan de muziek waarnaar veel mensen daadwerkelijk luisterden.
De diamanten met gebreken, die minder dan de helft uitmaken, worden voor industriële doeleinden gebruikt, zoals coatings voor boren.
Maar zes noordelijke graafschappen met een protestantse meerderheid verzetten zich tegen aansluiting bij de rest van Ierland, dat grotendeels katholiek was, en bleven deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk. Dat gebied werd Noord-Ierland genoemd, zodat het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland werd.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022