6 zinnen met “exemplaren”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord exemplaren en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

In 1493 stuurde Columbus twee exemplaren van een bewijs van verdienste naar de koningen van Spanje en zijn minister van financiën, Luis de Santángel.
In de vijf eeuwen sinds Gutenberg de Bijbel drukte in Mainz, Duitsland, zijn er meer dan 1 miljard exemplaren gedrukt.
Een jaar later waren er meer dan 10.000 exemplaren verkocht, wat meer dan negen miljoen dollar opleverde.
De eerste volledige bijbel van het Nieuwe Testament in Maori werd in 1837 gedrukt. In 1840 was ook een groot deel van het Oude Testament in het Maori vertaald door William Williams en Robert Maunsell. Veel exemplaren van de vertaalde bijbel werden rechtstreeks vanaf de drukpers in Paihia verspreid.
Er werden zoveel papyri gebruikt voor het bijhouden van de administratie dat oude exemplaren onbeschaamd in kuilen in de woestijn werden gedumpt om plaats te maken voor nieuwe - in deze kuilen bleef genoeg informatie over de Ptolemaeïsche economie bewaard om een paar duizend jaar later door archeologen te worden ontdekt.
"Het is zowel gemakkelijk als verschrikkelijk," zegt hij. "Makkelijk, omdat de exemplaren na een half uur op zijn; vreselijk, omdat mensen tegen ons zeggen: 'Ik heb vandaag geen geld om te eten, maar ik koop de krant wel van jullie.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022