6 zinnen met “onderverdeeld”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord onderverdeeld en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

De Romeinse legioenen waren onderverdeeld in cohorten van 480 man, die elk werden geleid door een centurio, veteranen die door de rangen waren opgeklommen om aan het hoofd te staan.
De boeren werden onderverdeeld in verschillende categorieën, waaronder de relatief welgestelde onafhankelijken en landheren die hun eigen stukken land bezaten, de lijfeigenen, de halfvrije boeren die aan het land gebonden waren, en dan de landloze boeren, die nog slechter af waren dan de lijfeigenen.
De tweede stand, de adel, werd verder onderverdeeld in een elite van adellijken met erfelijke heerlijkheden van uiteenlopende aard (hertogen, graven, enz.) en een grotere groep van lagere adellijken die land bezaten maar niet noodzakelijk zeer rijk waren.
Bovendien zijn er onder de bètareceptoren ook kwalitatief verschillende reacties, daarom worden ze onderverdeeld in bèta-1 en bèta-2.
Deze zweetklieren worden verder onderverdeeld in twee soorten: de exocriene klieren, die het lichaam koel houden, en de apocriene klieren, die geconcentreerd zijn in de oksels en de liezen.
De Argentijnse grondwet is onderverdeeld in verschillende delen; elk deel bestaat uit een of meer artikelen (in totaal 110 artikelen).
alegsaonline.com - 1998 - 2022