6 zinnen met “achter”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord achter en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Hoewel Frankrijk ver achter lag op Spanje, had het nu zijn eigen West-Indische koloniën. Beide eilanden werden lucratieve suikerplantages die de Franse planters winst opleverden door een beroep te doen op Afrikaanse slavenarbeiders.
Deze kooplieden waren niet geïnteresseerd in de filosofie achter het verlangen van de kolonisten naar vrijheid; hun motief was veeleer dat het feit dat de Amerikaanse kolonisten geen Britse goederen invoerden, hun handel schaadde.
De logica achter het embargo was dat het afsnijden van alle handel Groot-Brittannië en Frankrijk zo veel pijn zou doen dat de embargo's op zee zouden ophouden. Hoewel het embargo enig effect had op de Britse economie, was het de Amerikaanse handel die het meest te lijden had.
President Jefferson kwam er snel achter wat hij precies had gekocht en beoordeelde de mogelijkheden voor commerciële exploitatie.
Terwijl ik dit schrijf, ligt de kanker achter me, en daar ben ik dankbaar voor - gelukkig maar!
Toen begon hij te vermoeden dat hooggeplaatste Spaanse regeringsambtenaren achter het project zaten.
alegsaonline.com - 1998 - 2022