6 zinnen met “geschriften”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord geschriften en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Las Casas' geschriften over de afschuwelijke behandeling van de Indianen door de Spanjaarden droegen bij tot de zogenaamde Zwarte Legende, het idee dat de Spanjaarden bloeddorstige veroveraars waren die geen respect hadden voor mensenlevens.
De Townshend Acts leidden tot een reeks van protest geschriften, waaronder John Dickinson's "Brieven van een boer uit Pennsylvania."
Naarmate de natie zich in de jaren 1830 en 1840 uitbreidde, bereikten de geschriften van abolitionisten - een kleine maar luidruchtige groep noorderlingen die zich inzette voor de beëindiging van de slavernij - een breder nationaal publiek.
De eerste bekende geschriften over Chinese fytotherapie dateren uit de 16e eeuw. Het belangrijkste is de Verhandeling over de Materia Medica, geschreven door Li Che-Tchenun, een 14e eeuwse farmacoloog.
De geschriften van Hippocrates in 400 v. Chr. wezen erop dat de beste manier om ziekten te voorkomen was door gezond te eten.
In de geschriften wordt met nadruk gewezen op de rol van de Zonnegod en zijn goddelijk gevolg.
alegsaonline.com - 1998 - 2022