7 zinnen met “speelden”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord speelden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

De Portugezen speelden een hoofdrol in de ontwikkeling van het slaventransport over de Atlantische Oceaan; slavenfabrieken aan de westkust van Afrika, zoals het Elmina-kasteel in Ghana, dienden als bewaarplaatsen voor slaven die uit het Afrikaanse binnenland werden aangevoerd.
Net als in andere gebieden van kolonisatie speelden de inheemse volken een sleutelrol in de vorming van de geschiedenis van het koloniale New York.
Vrouwen die de elitestatus van Reed niet deelden, speelden echter een belangrijke economische rol door kleding en zelfgemaakt voedsel te produceren.
De Embargo van 1807 en de Oorlog van 1812 speelden een centrale rol in de industriële ontwikkeling van de Verenigde Staten.
Tavernes speelden ook een belangrijke rol als plaatsen om de lange uren en de onzekere lonen van de fabrieken te vergeten.
Als de leerlingen aan de conservatoria in kleine groepen speelden, vormde zij er een voor Jon; als zij veel gelegenheid hadden om concerten te geven, werd zij de vertegenwoordiger van haar leerling en bezorgde hem zoveel mogelijk recitals, alsmede privé-lessen bij uitstekende pianisten.
We namen de muziek van antediluviaanse platen op bandjes op en speelden die steeds opnieuw op semi-clandestiene feestjes in mijn geboortestad Kazan.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022