8 zinnen met “begin”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord begin en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

De val van het Romeinse Rijk (476 CE) en het begin van de Europese Renaissance aan het einde van de 14e eeuw markeren de periode die wij de Middeleeuwen noemen.
De val van het Romeinse Rijk (476 CE) en het begin van de Europese Renaissance in de late 14e eeuw markeren de periode die wij de Middeleeuwen noemen.
In het begin van 1500 bedreigde de protestantse reformatie het enorme Spaanse katholieke rijk.
In het begin van de zeventiende eeuw begonnen rijke Engelse kooplieden en de landadel hun middelen te bundelen om vennootschappen op aandelen te vormen.
Vanaf het begin waren de Engelse West-Indiëen commercieel georiënteerd, omdat deze eilanden handelsgewassen voortbrachten: eerst tabak en daarna suiker.
Vergeleken met het katholieke Spanje was het protestantse Engeland in het begin van de zeventiende eeuw echter nog een zeer zwakke imperiale speler, met slechts een paar jonge koloniën in de Amerika's.
In de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw deed ook in de Nieuwe Wereld het proces van commodificatie zijn intrede.
In het begin van de 18e eeuw had de bevolking van de koloniën de 250.000 bereikt.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022