Zinnen met “signalen”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord signalen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Maar nu ik eraan terugdenk, herinnerde ik me een heleboel signalen waar ik meer aandacht aan had moeten besteden: de vermoeidheid, de blaasstoornissen en, diep van binnen, het gevoel dat er iets mis was.
De uitvinder van de telegraaf, Samuel Morse, vond op basis van deze signalen een code uit die in letters kon worden vertaald en bijgevolg kon worden gebruikt om berichten te verzenden.
Als drie of meer stations constateren dat deze signalen de achtergrondruis (technisch "gemiddeld normaal niveau" genoemd) overschrijden, worden automatisch recorders met magneetstrips ingeschakeld, die de reeks uitgezonden metingen omvatten.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022