8 zinnen met “alle”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord alle en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

In 1562 verzamelde en verbrandde bisschop Diego de Landa alle codices die hij kon vinden, omdat hij vreesde dat de inheemse bekeerlingen waren teruggekeerd tot hun traditionele religieuze praktijken. Vandaag de dag zijn er nog maar een paar over.
De Inca's gebruikten, net als alle andere pre-Columbiaanse samenlevingen, geen wielen op assen voor hun vervoer.
Uiteindelijk besliste de paus over alle theologische zaken, hij interpreteerde Gods wil aan het volk, maar hij had ook gezag over wereldlijke zaken.
De Vikingen die van Ierland tot Rusland plunderden, brachten slaven van alle nationaliteiten mee terug.
Niettemin markeerden alle Engelse nederzettingen in Amerika de steeds belangrijkere rol van Engeland in de Atlantische wereld.
Het is echter een vergissing om aan te nemen dat alle Afrikanen in de beginjaren van de Europese ontdekkingsreizen als slaven naar Amerika kwamen; sommigen waren vrije mannen die deelnamen aan expedities, bijvoorbeeld als conquistadors aan de zijde van Cortés bij zijn aanval op Tenochtitlán.
Deze verschuiving - van het beschouwen van de Bijbel als de bron van alle ontvangen wijsheid naar het vertrouwen op observatie of empirisme - is een van de belangrijkste resultaten van het tijdperk van de vroege globalisering.
De Anglo-Amerikaanse kolonisten beschouwden zichzelf in alle opzichten als deel van het Britse Rijk: politiek, militair, religieus (als protestanten), intellectueel, en raciaal.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022