7 zinnen met “gedurende”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gedurende en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Ondanks de Navigation Acts oefende Groot-Brittannië echter gedurende het grootste deel van de 18e eeuw een lakse controle uit over de Engelse koloniën als gevolg van het beleid van premier Robert Walpole.
Maar Sarah is niet gestorven. De tumor begon vanzelf te slinken en gedurende de volgende drie jaar verbaasde het kleine meisje iedereen door zich normaal te ontwikkelen.
Een jaar later kreeg ze weer een bloeding, en Dr. Epstein voerde weer een craniotomie uit, de eerste van vier die nodig waren gedurende een aantal jaren.
Het is voldoende dat het bloed de hersenen gedurende korte tijd geen zuurstof toevoert en zij zullen sterven zonder remedie.
Het gevecht tussen deze dieren herhaalde zich gedurende verscheidene manen en de Chinese monnik kon ontdekken dat in hun gevecht de dieren het principe van de I Tjing vertegenwoordigden: de sterken worden volgzaam en de volgzamen worden sterk.
Indien een kind gedurende het eerste levensjaar te veel voedsel krijgt, zal de groei van het aantal adipocyten onvermijdelijk versnellen en loopt het kind het gevaar voor de rest van zijn of haar leven met een permanent teveel aan vetcellen te blijven zitten. Hetzelfde verschijnsel treedt op bij overvoeding tijdens de puberteit.
Pellagra komt vooral voor bij arme boeren die gedurende lange perioden leven op een dieet van maïs, dat arm is aan niacine en tryptofaan.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022