6 zinnen met “buitenaf”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord buitenaf en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Aangezien het moeilijk - en twijfelachtig - is om op vrijwillige basis en zonder advies van buitenaf te stoppen met roken (of pijpen, of sigaren), zijn er een aantal technieken en hulpmiddelen ontwikkeld om te helpen. Deze omvatten
Ik bevond me buiten mijn fysieke lichaam. Ik bekeek mijn lichaam van buitenaf, als een toeschouwer. Ze probeerden me te reanimeren. Na een tijdje begon ik aan deze toestand te wennen.
Het grootste probleem van Byzantium was dat het werd geconfronteerd met een schijnbaar eindeloze reeks bedreigingen van buitenaf.
Volgens Freud werd de geest gedwongen zich te conformeren aan de sociale druk van buitenaf, terwijl hij slaaf was van zijn eigen onbewuste verlangens (de "driften") die onbeperkte macht en plezier zochten.
Met name de economieën van Oost-Europese landen groeiden, samen met enkele onverwachte westerse landen zoals Ierland (destijds de "Keltische tijger" genoemd vanwege zijn succes bij het aantrekken van investeringen van buitenaf door verlaging van de vennootschapsbelasting).
Het externe facet van soevereiniteit betekent dat een staat het vermogen heeft om een beroep te doen op zijn burgers om zijn grondgebied te verdedigen tegen een eventuele invasie van buitenaf.
alegsaonline.com - 1998 - 2022