8 zinnen met “beweging”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord beweging en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

De Verlichting, of het Tijdperk van de Rede, was een intellectuele en culturele beweging in de 18e eeuw die de nadruk legde op rede boven bijgeloof en wetenschap boven blind geloof.
Deze westwaartse beweging bracht de kolonisten als nooit tevoren in conflict met Indiaanse stammen, zoals de Shawnee, Seneca-Cayuga, Wyandot, en Delaware, die zich steeds meer verzetten tegen verdere indringing door blanke kolonisten.
Ze bouwden een gemeenschap en een beweging op rond het maken van zelfgemaakte stof in plaats van Brits linnen te kopen.
Van een plaatselijke beweging verspreidden de Sons and Daughters of Liberty protesten zich spoedig tot er in elke kolonie een afdeling was.
De Amerikanen van het begin van de 19e eeuw waren een volk in beweging, toen duizenden mensen de oostelijke kuststaten verlieten op zoek naar kansen in het Westen.
Beetje bij beetje werd ik me bewust van licht en beweging.
De beoefening van Tai Chi Chuan is de kunst van meditatie in beweging.
Osteopathie (van het Griekse "botziekte") of manuele techniek om beweging en evenwicht in de lichaamsstructuur te herstellen, is een voorbeeld van alternatieve therapie.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022