Zinnen met “geëerd”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord geëerd en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Waarschijnlijk heeft geen enkele Nobelprijswinnaar beter de geest belichaamd die de toekenning van deze prijs zou moeten bezielen dan generaal George Marshall, die in 1953 werd geëerd voor het opstellen van het Marshallplan om de verwoeste economieën van het naoorlogse Europa weer op te bouwen.
Op 11 juni 1989 werd hij geëerd met een van de hoogste onderscheidingen van zijn land: de koningin benoemde hem tot Ridder van Eer.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022