6 zinnen met “laten”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord laten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Kortom, de denkers van de Verlichting streefden ernaar zich te laten leiden door de rede, niet door vooroordelen.
Het Continentaal Congres had voorgesteld de slaven vrij te laten als zij zich aansloten bij het patriottenleger tegen de Britten, maar de revolutionairen in Georgia en South Carolina weigerden dit voorstel in overweging te nemen. Eens te meer deed de Revolutie de verdeeldheid over ras en slavernij toenemen.
Uitgegeven auteurs laten zien hoe vrouwen uit de Amerikaanse Revolutietijd de traditionele rolpatronen uitdaagden.
Om de nationale regering effectief te laten zijn, achtte Hamilton het van essentieel belang de steun te hebben van degenen aan wie zij geld verschuldigd was: de binnenlandse en rijke crediteurenklasse, alsmede buitenlandse crediteuren.
Tallmadge stelde voor Missouri toe te laten als een vrije staat, geen slaven meer toe te laten in Missouri nadat het de status van staat had verworven, en alle tot slaaf gemaakte kinderen die daar geboren werden na de toelating vrij te laten op de leeftijd van vijfentwintig jaar. Het amendement veranderde de voorwaarden van het debat door slavernij voor te stellen als een kwaad dat moest worden beëindigd.
Sommige slavenhouders reageerden op deze situatie door de slaven vrij te laten; veel meer slaven besloten hun overtollige slaven te verkopen. Zo namen Virginia en Maryland het voortouw in de interne slavenhandel, de slavenhandel binnen de grenzen van de Verenigde Staten.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022