Zinnen met “noten”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord noten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Dr Gary Fraser, epidemioloog gespecialiseerd in hart- en vaatziekten, is begonnen noten in zijn ontbijt te verwerken.
Zij ontdekten dat het risico op coronaire hartziekten bij degenen die vijf of meer keer per week een handvol noten aten, de helft was van het risico bij degenen die zelden noten aten.
Een componist weet dat de ruimte tussen de noten even belangrijk is als de noten zelf. Op dezelfde manier moeten we ons realiseren dat onze stiltes even expressief kunnen zijn als de woorden die we kiezen. Deze houding creëert een grotere harmonie en effectiviteit.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022