7 zinnen met “succesvolle”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord succesvolle en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Hij nam deel aan succesvolle expedities in Panama voordat hij geruchten over Inca rijkdommen naar het zuiden volgde.
John Hancock was een van Boston's meest succesvolle kooplieden en prominente burgers.
Vanuit Brits perspectief was het ondenkbaar dat de koloniën een succesvolle onafhankelijkheidsoorlog zouden voeren; in 1776 leken zij zwak en ongeorganiseerd, geen partij voor het Keizerrijk.
Bovendien vervulde het idee dat de Franse Revolutie een succesvolle slavenopstand voor de Amerikaanse kusten zou kunnen inspireren, de Zuidelijke blanken en slavenhouders met afschuw.
Geïnspireerd door de succesvolle omverwerping van de blanke plantersklasse in Haïti, namen de Louisiana slaven de wapens op tegen de planters.
Eerder had Walker een succesvolle invasie in Mexico gelanceerd, waarbij hij zijn veroverde land de naam Republiek Sonora gaf.
-In die tijd," legde Dr. Epstein uit, "was er geen geschiedenis van succesvolle bestralingstherapie voor deze tumoren. We hadden misschien de tumor vernietigd, maar we zouden ook de hersenen van het kleine meisje hebben vernietigd.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022