6 zinnen met “orde”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord orde en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

In een poging om orde en gezag in Boston te herstellen, stuurden de Britten generaal Thomas Gage naar de zeehaven in New England.
Een van de vragen die de afgevaardigden in Philadelphia aan de orde stelden, was hoe de vertegenwoordigers voor de nieuwe nationale regering zouden worden gekozen. Zouden de burgers hun vertegenwoordigers kunnen kiezen? Zouden de vertegenwoordigers worden gekozen door de wetgevende machten van de staten? Hoeveel vertegenwoordiging zou elke staat krijgen?
"Hij leek te denken dat alles wat hij deed in orde was, alleen omdat hij het deed," merkte een hoge ambtenaar op.
Ja, hij is in orde nu," kondigde de anesthesist aan.
Onvoorspelbare en ongemotiveerde ongelukken verstoren ons geloof in een wereld van orde, en vernietigen ons geloof in de rede en in het streven om iets te bereiken.
Ik zei tegen mezelf dat als ik mijn religieuze behandeling volhield, ze in orde zou zijn.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022