11 zinnen met “volledig”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord volledig en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Na de slagen van Lexington en Concord was New England volledig gemobiliseerd voor oorlog.
De republikeinse elitaire revolutionairen hadden geen volledig nieuwe samenleving voor ogen; traditionele ideeën en categorieën van ras en geslacht, orde en fatsoen bleven stevig verankerd onder de leden van hun bevoorrechte klasse.
Adams, Murray, en Warren kwamen uit bevoorrechte milieus. Alle drie waren ze volledig geletterd, terwijl veel vrouwen in de Amerikaanse republiek dat niet waren.
Calhoun's idee van de concurrerende meerderheid kwam volledig tot uiting in zijn essay "Disquisition on Government" uit 1850.
Daarna kreeg ik een volledig medisch onderzoek en een overzicht van de geplande activiteiten voor de volgende dag.
Het was een reddingslijn, en ik klampte me eraan vast met een wanhoop die alleen Margaret volledig begreep.
Hoe dan ook, Pat Walsh heeft beide bands niet volledig behouden, of wel?
De hersenstam van de patiënt, volledig blootgelegd, klopte als een klein hartje. De dokters en verpleegsters staarden er even naar, gefascineerd.
Een ouder moeten vertellen dat hun kind waarschijnlijk niet volledig zal herstellen, is het pijnlijkste deel van mijn werk. Ik bad tot God dat dit niet nodig zou zijn in het geval van Chris.
De patiënt was al bijna volledig verlamd, kon niet spreken en had moeite met slikken.
Allen werden volledig betaald, en weinigen zouden werk hebben gevonden buiten Highland Park.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022