Zinnen met “geciteerd”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord geciteerd en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Elders in de beroemde brief uit 1776, die hierboven is geciteerd, spreekt zij over de moeilijkheden om de boerderij te runnen wanneer haar man afwezig is.
Er werden, zo verzekert Raymond, boeken en kronieken gevonden die later door Ptolemaeus werden geciteerd en die handelden over de ligging, de geografie en de culturen van Atlantis, en die spraken over Atlantis als het derde moederras van de mensheid. Mu zou de eerste zijn geweest en Lemurië de tweede, alle verdwenen beschavingen en bezitters van grote krachten, vooruitgang en mysteries.
alegsaonline.com - 1998 - 2022