9 zinnen met “soldaat”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord soldaat en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Hulp kwam naar Washington en zijn soldaten in februari 1778 in de vorm van de Pruisische soldaat Friedrich Wilhelm von Steuben.
Een soldaat van het Continentaal Leger, Joseph Plumb Martin, vertelde dat hij na 1777 geen loon in papiergeld ontving en in 1781 slechts één maandloon in specie, of harde valuta.
Het was hem toegestuurd door een jonge Franse soldaat genaamd Maurice Hamonneau.
God had hem gebruikt om het leven van de soldaat te redden.
Eind 1917 verscheen er een soldaat die John twee jaar eerder had zien sneuvelen, in de slag bij Loos.
Atleet zijn (een woord dat is afgeleid van het Griekse atlos, vechten) betekende een goed soldaat zijn, een sterk en moedig man; gaven die van bijzonder belang waren tijdens het keizerrijk.
Elke soldaat in de falanx werd een hopliet genoemd.
Elke soldaat moest ook regelmatig kunnen trainen met zijn mede hoplieten, want manoeuvres in de dichtbevolkte falanx vergden veel oefening en coördinatie.
De invasie werd een nachtmerrie voor de Atheners: elk schip werd gevangen genomen of tot zinken gebracht en bijna elke soldaat werd gedood of gevangen genomen en als slaaf verkocht; hierdoor werd het Atheense leger dramatisch verzwakt.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022