8 zinnen met “hen”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord hen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Een Franse schrijver die hen vergezelde, tekende dit ooggetuigenverslag op:
Henry Percy, de achtste zoon van de graaf van Northumberland, was een van hen.
De Spanjaarden geloofden dat de inboorlingen voor hen zouden werken op grond van het recht op verovering en dat de Spanjaarden hun in ruil daarvoor het katholicisme zouden brengen.
De Glorieuze Revolutie was een gedeelde ervaring voor hen die de beroering van 1688 en 1689 meemaakten.
Enkelen van hen richtten in 1748 de Ohio Company of Virginia op, en de Britse kroon verleende de compagnie in 1749 een half miljoen acres.
De Stamp Act versterkte het gevoel bij sommige kolonisten dat het Parlement hen niet als gelijken behandelde ten opzichte van hun landgenoten aan de overkant van de Atlantische Oceaan.
Voor de Sons and Daughters of Liberty en degenen die hen volgden, leek de wet het bewijs te zijn dat een handvol corrupte parlementsleden de Britse grondwet overtraden.
Slavenhouders voerden aan dat slavernij een grote last op hen legde en dat zij, als de dragers van deze verantwoordelijkheid, speciale aandacht verdienden; slaven moesten worden meegeteld voor de vertegenwoordiging.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022