8 zinnen met “beter”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord beter en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de mensen die een beter leven zochten, in groten getale kwamen. Pennsylvania was zelfs meer dan enige andere kolonie afhankelijk van contractarbeiders.
Generaal Gates verging het echter niet beter dan Generaal Lincoln; bij de Slag van Camden, Zuid-Carolina, in augustus 1780, dwong Cornwallis Generaal Gates zich terug te trekken naar Noord-Carolina.
Charbonneau kende het land beter dan de Amerikanen, en Sacagawea bleek op vele manieren van onschatbare waarde, niet in het minst omdat de aanwezigheid van een jonge vrouw en haar baby vele groepen ervan overtuigde dat de mannen geen oorlogsgroep waren en geen kwaad in de zin hadden.
Voorstanders voerden aan dat slaven als slaven beter verzorgd werden en beter blootgesteld waren aan de leer van het christendom dan als vrije heidenen in het onbeschaafde Afrika te leven.
Deze ontwikkeling had niet op een beter moment kunnen komen.
Ik zei tegen mezelf: "Je zou het veel beter doen als je een beetje meer gehoorzaam was.
Het is beter te lachen dan je ogen uit te huilen.
Als uw baan weinig mobiliteit biedt, kunt u beter ergens anders zoeken.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022