Zinnen met “informele”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord informele en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

In april 1782 waren Benjamin Franklin, John Adams en John Jay in Parijs begonnen met informele vredesonderhandelingen.
Ondanks het bestaan van hooggekwalificeerde en goed opgeleide vrouwelijke wetenschappers, verboden informele regels hen lid te worden van wetenschappelijke genootschappen of universitaire functies te bekleden.
Na het programma, en altijd in een hartelijke en informele sfeer, voegt Laura zich bij het publiek en maakt een praatje met verschillende mensen.
In veel gevallen behaalden deze informele milities overwinningen, maar faalden wanneer ze tegenover goed gecommandeerde reguliere legers kwamen te staan.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022