6 zinnen met “elkaar”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord elkaar en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

De Engelse kolonies verschilden ook van elkaar; Barbados en Virginia waren vanaf het begin duidelijk commercieel georiënteerd, terwijl de puriteinse kolonies van New England in hun begindagen intens religieus waren.
Op 11 juli ontmoetten de twee tegenstanders elkaar in Weehawken, New Jersey, om kogels uit te wisselen in een duel waarbij Burr Hamilton doodschoot.
Terwijl de spanningen opliepen en beide partijen elkaar beschuldigden, brak de nationale eenheid. Compromissen werden vrijwel onmogelijk, en antagonistische rivaliteit tussen de secties verving het idee van een verenigde, democratische republiek.
Slavenparen werden altijd geconfronteerd met het vooruitzicht dat zij aan elkaar zouden worden verkocht en, wanneer zij eenmaal kinderen hadden, met de afschuwelijke realiteit dat hun kinderen op elk moment konden worden verkocht en weggezonden.
Vreemd genoeg bracht de ziekte Margaret en mij dichter bij elkaar, net als toen we jaren geleden verliefd werden.
Ze ontmoetten elkaar op een conferentie en besloten samen te werken.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022