Zinnen met “doof”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord doof en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Na de oorlog waren de zegevierende Amerikanen doof voor de aanspraken van de Indianen op wat de revolutionairen beschouwden als hun zwaar bevochten land, en traden zij agressief op om de controle over westelijk New York en Pennsylvania te verzekeren.
Het menselijk oor is niet tot zoveel in staat. Dit zintuig van ons is rabiaat doof voor ultrageluid, kan de ruimtelijke locatie van geluidsbronnen zeer ruw bepalen en, aangezien het echo's elimineert, stille voorwerpen negeren.
Als u een familielid heeft of heeft gehad die blind, doof of mentaal gehandicapt is, zoek dan uit waarom. Misschien denkt u dat de blindheid van een van uw ooms erfelijk was, terwijl die in feite werd veroorzaakt door rodehond die zijn moeder opliep toen zij hem droeg.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022