7 zinnen met “gebruiken”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gebruiken en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Rationalisme is het idee dat de mens in staat is zijn verstand te gebruiken om kennis te vergaren.
In de jaren 1840 begonnen meer boeren de McCormick-maaier te gebruiken, en de toenemende vraag naar de McCormick-maaier bracht McCormick en zijn broer ertoe de McCormick Harvesting Machine Company op te richten in Chicago, waar arbeidskrachten gemakkelijker beschikbaar waren.
Ook andere Afrikaanse gebruiken bleven bestaan, zoals de traditionele naamgeving, het maken van manden en het kweken van bepaalde inheemse Afrikaanse planten die naar de Nieuwe Wereld waren gebracht.
Prof. Dr. Goldzihier, van de Universiteit van Houston (Texas, VS), heeft na 30 jaar onderzoek bij vrouwen die voorbehoedsmiddelen gebruiken, verzekerd dat deze praktisch geen organische veranderingen veroorzaken en dat zij een werkzaamheid behouden die de 100% benadert.
Hoe gaan we interferon gebruiken als we niet zeker weten wat voor tumor het is? -Epstein vroeg het op zijn beurt.
Twee van de laatste vragen die Sarah stelde toen ze haar computer nog kon gebruiken, waren: "Wat gebeurt er als ik doodga?" en "Doet het pijn om dood te gaan?"
De eigenaar was van plan hem te gebruiken voor dorsen en zagen en hem te verhuren aan de buren, maar de monteur die hij had ingehuurd bleek onbekwaam te zijn.
alegsaonline.com - 1998 - 2022