6 zinnen met “code”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord code en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Vóór de jaren 1820 lag een code van eerbied ten grondslag aan de politieke orde van de republiek. Deference was de gewoonte om respect te tonen voor personen die zich hadden onderscheiden door militaire prestaties, onderwijsniveau, zakelijk succes of familiale afstamming.
Maar vandaag de dag beginnen wetenschappers verder te kijken dan de schijn, de code van levende wezens te lezen die het DNA vormt, en passen zij veel van Darwins theorieën aan.
De code van Hammurabi bevatte ook wettelijke bescherming voor vrouwen op verschillende manieren.
Het is duidelijk dat er zelfs in het vroege Zoroastrisme een verfijnde ethische code en een reeks sociale verwachtingen aanwezig waren, zoals blijkt uit een commentaar van de Griekse historicus Herodotus.
De uitvinder van de telegraaf, Samuel Morse, vond op basis van deze signalen een code uit die in letters kon worden vertaald en bijgevolg kon worden gebruikt om berichten te verzenden.
Wat echter veranderd was, was dat de impuls om moraliteit te koppelen aan een code van schaamte in het Victoriaanse tijdperk geseculariseerd was om op alles van toepassing te zijn, vooral op de economie. Kortom, er was een moreel verband tussen deugdzaamheid en economisch succes.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022