7 zinnen met “ontdekt”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord ontdekt en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

In de buurt van de Tempel van de Gevederde Slang zijn graftombes ontdekt die erop wijzen dat mensen voor religieuze doeleinden werden geofferd.
De drang om de Cherokee te verdrijven nam toe toen er goud werd ontdekt op hun land.
In 1990 werd ontdekt dat de elite van de Stanford Universiteit de belastingbetaler uitgaven in rekening bracht die niets te maken hadden met door de overheid gesponsord onderzoek.
Later werd ontdekt dat hij vele waarschuwingen van zijn ondergeschikten in de wind had geslagen.
-Tienjarig blank meisje, bij wie voor het eerst een zeer kwaadaardige tumor werd ontdekt toen ze zes maanden oud was.
Misschien hadden de dokters de kanker kunnen stoppen als ze die eerder hadden ontdekt, maar tegen de tijd dat Edsel de operatiekamer inging, was de ziekte al begonnen zich vanuit zijn maag uit te breiden.
Guiler ontdekt voetafdrukken in de zachte grond van een rivieroever.
alegsaonline.com - 1998 - 2022