6 zinnen met “wonen”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord wonen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Door bij de Cherokees te gaan wonen, had Worcester een wet van Georgia overtreden die het blanken verbood in Indian Territory te wonen, tenzij zij agenten van de federale regering waren. Worcester werd gearresteerd, maar omdat zijn federale baan als postmeester hem het recht gaf daar te wonen, werd hij vrijgelaten.
Biongue is een rehabilitatiecentrum voor verminkten. Achttienhonderd soldaten en burgers wonen daar: mannen, vrouwen en kinderen die ledematen verloren nadat ze op geplaatste mijnen waren gestapt.
Spartaanse kinderen werden op zevenjarige leeftijd bij hun ouders weggehaald om in de barakken te gaan wonen.
Van 1305 tot 1378 bleven de pausen in Avignon wonen en werken (ondanks de Engelse invallen tijdens de Honderdjarige Oorlog).
Er konden 10.000 mensen in het paleis wonen, de bijgebouwen meegerekend, want Lodewijk XIV liet uiteindelijk 2.000 kamers bouwen, zowel in het paleis als in de stadsflats, die allemaal op staatskosten werden gemeubileerd.
Frederik II maakte zoveel indruk op de Franse filosofen dat Voltaire twee jaar in zijn paleis kwam wonen, totdat de twee ruzie kregen.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022