8 zinnen met “naam”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord naam en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

De Spanjaarden waren de eersten die hun deze naam gaven, die "stad" of "dorp" betekent, omdat zij leefden in steden of dorpen van permanente stenen en lemen gebouwen met rieten daken.
Ze kregen de naam Quakers omdat ze zouden beven als het innerlijke licht hen bewoog.
Na de Stono-opstand nam South Carolina in 1740 een nieuwe slavenwet aan onder de naam An Act for the Better Ordering and Governing of Negroes and Other Slaves in the Province, ook bekend als de Negerwet van 1740.
De oorlog dankt zijn naam aan een incident in 1731 waarbij een kapitein van de Spaanse kustwacht het oor afsneed van de Britse kapitein Robert Jenkins als straf voor het overvallen van Spaanse schepen in Panama. Jenkins wakkerde de groeiende vijandigheid tussen Engeland en Spanje aan door zijn oor te luister te leggen in het Parlement en de woede van het Britse publiek op te wekken.
De naam was veelzeggend; tegenstanders van Jackson meenden dat hij tirannieke macht uitoefende, dus kozen zij de naam Whig voor de 18e-eeuwse politieke partij die zich verzette tegen de monarchale macht van koning George III.
De vier dochters van Hampton zijn nooit getrouwd; hun naam was te schande gemaakt, niet alleen door het gefluisterde schandaal, maar ook door het optreden van hun vader als reactie daarop; en geen man van eer in Zuid-Carolina zou zich zo verlagen dat hij met hen zou trouwen.
Iedereen sprak zijn naam uit met verering, zelfs andere artsen, zij het met een zweem van afgunst.
Vanaf dat moment kon Kipling het niet verdragen om Josephine's portretten te zien of haar naam te horen noemen.
alegsaonline.com - 1998 - 2022