11 zinnen met “minuten”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord minuten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

In vijftien minuten was de slag om San Jacinto voorbij. Ongeveer de helft van de Mexicaanse troepen werd gedood en de overlevenden, waaronder Santa Anna, werden gevangen genomen.
Ik begon te denken dat ik mezelf, tot een paar minuten geleden, als een redelijk gezonde man had beschouwd.
We verbleven in een hotel 15 minuten van het ziekenhuis.
Margaret zocht een restaurant uit dat maar een paar minuten van huis was.
Als het zonder chirurgische ingreep werd verwijderd, kon Mike binnen enkele minuten doodbloeden.
Ongelooflijk, het was nog maar 20 minuten geleden dat de spijker in zijn borst was geslagen.
Als het mogelijk was geweest de hartslag een paar minuten te stoppen, zou de taak van de chirurg veel gemakkelijker zijn geweest. Maar daar zou een hart-long bypass machine voor nodig zijn geweest.
Als de hersenstam beschadigd is, gebeurt dat in de laatste vijf minuten van de operatie; dat wil zeggen, als de neurochirurg te veel verwijdert.
Dertig vreselijke minuten gingen voorbij. Plotseling kondigde iemand van het medische noodteam aan: "De jongen komt bij! - Eindelijk was zijn hartslag hersteld.
We gooiden de trossen los en een paar minuten hielden we het hekanker vast, maar we werden gedwongen ook los te laten omdat de stroming de boot hevig deed slingeren.
Het vuur brandde al 20 minuten, en de bovenste drie verdiepingen stonden al in lichterlaaie.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022