8 zinnen met “gebieden”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gebieden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

De Habsburgse dynastie, die heerste over een verzameling gebieden waaronder Oostenrijk, Nederland, Napels, Sicilië en Spanje, stimuleerde en financierde het werk van schilders, beeldhouwers, musici, architecten en schrijvers, wat leidde tot een bloei van de Spaanse Renaissance-cultuur.
Evenals in andere gebieden waar Engelsen woonden, hadden de inheemse bewoners van de Carolina's zwaar te lijden onder de introductie van Europese ziekten.
Net als in andere gebieden van kolonisatie speelden de inheemse volken een sleutelrol in de vorming van de geschiedenis van het koloniale New York.
Alle Britse gebieden ten oosten van de Mississippi en ten zuiden van de Grote Meren (met uitzondering van het Spaanse Florida) werden eigendom van de nieuwe Amerikaanse republiek.
In de landverordeningen schiep het Congres van de Confederatie de gebieden Mississippi en het Zuidwesten en bepaalde dat slavernij daar zou worden toegestaan.
Vele jaren lang hadden blanke kolonisten in de westelijke gebieden van de Verenigde Staten de daar wonende Indianen belegerd.
In het begin van de 19e eeuw stroomden mensen naar de gebieden ten westen van de al lang dichtbevolkte oostkust.
Pogingen om westelijke gebieden van inheemse volkeren te veroveren en de republiek uit te breiden door oorlog te voeren met Mexico, waren succesvoller dan verwacht. Weinig naties hebben zich zo snel uitgebreid.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022