6 zinnen met “ontwikkeld”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord ontwikkeld en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Sommige samenlevingen hadden zich ontwikkeld tot betrekkelijk complexe vormen, maar zij waren reeds in verval tegen de tijd van de aankomst van Christoffel Columbus.
Belangrijke nieuwe havens werden ontwikkeld in St. Louis, Missouri; Memphis, Tennessee; en elders. Tegen 1860 voeren zo'n vijfendertig schepen New Orleans in en uit, met een jaarlijkse vracht die voornamelijk uit katoen bestond en goed was voor 220 miljoen dollar aan goederen (ongeveer 6,5 miljard dollar in dollars van 2014).
Het meisje was te jong om een operatie te ondergaan, en de tumor was te ontwikkeld om op een andere manier te behandelen.
De wijzen uit het Oosten hebben in de oudheid een methode ontwikkeld om ziekten te bestrijden, gebaseerd op de observatie van de uiterlijke en innerlijke wereld van de mens.
In de Scandinavische landen werd ritmisch groepswerk ontwikkeld.
Rituelen - gedetailleerd en complex - werden ontwikkeld om de overgang van de overledene naar het "hiernamaals" te vergemakkelijken.
alegsaonline.com - 1998 - 2022