6 zinnen met “zichtbaar”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord zichtbaar en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

De binnenlandse slavenhandel was zeer zichtbaar en vormde, net als de beruchte Midden-Passage die gevangen Afrikanen naar de Amerika's bracht, een even verontrustende en gruwelijke reis die nu de Tweede Midden-Passage wordt genoemd.
Toen we klaar waren met elk klein gebied, werd een inkeping zichtbaar waar de tumor een seconde daarvoor had gezeten. Af en toe barstte een cyste en liet een klein spoortje achter.
De eerste resultaten werden na acht weken zichtbaar.
De luchtbellen die zichtbaar zijn wanneer een blok ijs met het blote oog wordt onderzocht, onthullen de oeroude concentraties van verontreinigende stoffen, waaronder twee van de gassen die bekend staan als "broeikasgassen" voor het veroorzaken van dit rampzalige ecologische effect.
Pas toen de Europese mogendheden de Osmaanse soevereiniteit begonnen te breken (een proces dat in alle ernst begon met een enorme Habsburgse overwinning in 1699), werd de echte neergang van het rijk zichtbaar.
Klassenverschillen waren zichtbaar in de kleding en omgangsvormen van individuen, en elke klasse kleedde zich in verschillende 'uniformen' - het was een tijd waarin de hoed inkomen en klasselidmaatschap aangaf.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022