9 zinnen met “horen”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord horen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Dat, niet meer en niet minder, was wat ik wilde horen.
Het was de eerste keer dat ik te horen kreeg dat de chirurg er niet in geslaagd was om ze in hun geheel te redden.
Vanaf dat moment kon Kipling het niet verdragen om Josephine's portretten te zien of haar naam te horen noemen.
Een zucht was door de kamer te horen toen hij het langzaam verwijderde, en er kwam geen druppel bloed uit.
In 1992 kreeg ik te horen dat ik borstkanker had en een dubbele mastectomie moest ondergaan.
De familie kreeg te horen dat chemotherapie het leven van Chris met 30 weken kon verlengen, en dat hij zonder deze behandeling voor het einde van de maand zou sterven.
Ouders krijgen vaak te horen dat ze hun zieke kind mee naar huis moeten nemen om daar te sterven. En zelfs als de operatie succesvol is, kunnen er vreselijke situaties ontstaan.
In de uitslaapkamer boog Dr Canter zich over zijn patiënt. -Kun je me horen, Chris? -vroeg hij.
Beschut in de ankerplaats konden we het gebulder van de golven aan de andere kant van de Denton Bridge horen.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022