Zinnen met “duim”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord duim en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Blanke vrouwen werden naar huis verbannen en leefden onder de duim en bescherming van de mannelijke patriarch.
De patiënt stak zijn duim op toen hij ons passeerde, zijn gezicht wit als was.
Geruchten in het westen beweerden dat Antonius onder de duim zat van Cleopatra (onwaarschijnlijk: de twee waren politiek scherpzinnig en schenen een oprechte genegenheid voor elkaar te hebben gedeeld) en brak met de traditionele Romeinse waarden, en Octavianus greep dit gedrag aan om te beweren dat hij de ware beschermer van de Romeinse moraal was.
alegsaonline.com - 1998 - 2022