7 zinnen met “gedeeltelijk”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gedeeltelijk en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Het bleek dat de Boston Massacre plaatsvond nadat het Parlement de Townshend-wetten gedeeltelijk had ingetrokken.
Dit is gedeeltelijk te wijten aan het contraproductieve gedrag dat de zeer slimmeriken plegen te vertonen.
Vervormingen van het tijdsbesef, gevoelens van gedeeltelijk afgescheiden te zijn van het lichaam, tegenzin om terug te keren naar de beschaving en een gevoel van "verbondenheid" met het universum komen ook voor in de verslagen van "isolement"-ervaringen.
Het epos beschrijft de avonturen van een gedeeltelijk goddelijke koning van de stad Uruk, Gilgamesj, die wordt bijgestaan door zijn vriend Enkidu als zij monsters bestrijden, grote werken bouwen en hun eigen macht en grootheid vieren.
Juda werd gedeeltelijk gespaard door een plaag die het Assyrische leger trof, maar eindigde toch als een zijrivaal van de Assyriërs, die jaarlijks hulde betaalden en verantwoording aflegden aan een Assyrische functionaris.
De profeten waren ook verantwoordelijk voor het uitdragen van het idee dat Jahweh de enige god was, gedeeltelijk als reactie op de eis van Assyrië dat alle onderdanen de Assyrische god Asshur als oppergod erkenden.
Het belang van het Zoroastrisme ligt gedeeltelijk in het feit dat het veel onthult over wat de Perzen waardeerden, niet alleen wat zij geloofden over het universum.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022