6 zinnen met “zetel”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord zetel en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Spanje was vastbesloten de zetel te worden van het op te richten Europees Milieuagentschap, en de gemeenteraadsverkiezingen brachten Andalusië in de publieke belangstelling.
De bevolking geloofde dat hun rijk en hun keizer door God zelf in stand waren gehouden als de rechtmatige zetel van de christelijke godsdienst.
In de decennia van zijn lange bewind groeiden het paleis en het domein van het paleis van Versailles uit tot de grootste en meest spectaculaire zetel van de koninklijke macht in Europa, vergelijkbaar met om het even welk paleis in de wereld in die tijd.
Volgens Freud zijn er drie basisgebieden of toestanden die gelijktijdig bestaan in de menselijke geest. Ten eerste is een deel van het onbewuste het "Id" (het): de zetel van de lustdriften (seksuele lust, macht, veiligheid, voedsel, alcohol en andere drugs, enz.) en van wat als "obsessie" zou kunnen worden beschouwd: schijnbaar irrationele verlangens die niets te maken hebben met genot op zich (pyromanie, kleptomanie, of schijnbaar zelfdestructieve politieke activiteit).
De graftombe was niet voltooid en werd ook niet voor zijn specifieke functie gebruikt, maar diende in latere tijden als de zetel van de cultus van de farao.
Toen hij in 1971 zijn zetel in de gemeenteraad verloor, ging hij in zaken als adviseur voor handel en kapitaalinvesteringen bij Standard Chartered Bank.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022