6 zinnen met “muzikale”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord muzikale en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Marlee Bretz bezat opmerkelijke muzikale gaven. Ze had prijzen gewonnen voor zang, fluit en piano.
Jacques Dalcroze was de schepper van verschillende oefeningen, gericht op het ontwikkelen van muzikale gevoeligheid door middel van de natuurlijke bewegingen van het lichaam. Hij stichtte twee euritmiescholen: één in Duitsland in 1911, de andere enkele jaren later in Zwitserland.
Verbaasde critici merkten op dat zijn muzikale meesterschap bewonderenswaardiger was dan ooit.
Maar in 1953 zag de regisseur van een Londense muzikale komedie, The Boy Friend, die binnenkort in New York zou worden geopend, haar optreden in een pantomime in het Londense Hippodrome Theatre en bood haar een rol aan.
Het modernisme bleef echter niet beperkt tot de literatuur en de beeldende kunsten. Sommige componisten en musici in de eerste decennia van de 20e eeuw probeerden muzikale tradities te verbrijzelen en daagden de verwachtingen van hun luisteraars uit door de toonladders, noten en tempo's te veranderen die het westerse publiek gewend was te horen.
Een kind dat in 1946 werd geboren, was in het begin van de jaren zestig een tiener, wat op zijn beurt de enorme explosie van populaire muziek aanwakkerde die aanleiding gaf tot de meest iconische muzikale uiting van jongerencultuur: rock and roll.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022