Zinnen met “toetsen”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord toetsen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Met veel moeite en heel langzaam reikte Sarah omhoog om de toetsen van haar personal computer in te drukken.
Zij keek toe hoe zijn vingertjes op de toetsen rustten en zijn voetjes aan de pedalen bungelden.
Jon's vingers rustten op de toetsen, en terwijl hij het moeilijke concerto speelde, overspoelde euforie hem.
Leg de betekenis van deze formule uit: 36n + 52b = 88t. Dit is de steno-beschrijving van een piano: 36 zwarte toetsen plus 52 witte toetsen.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022