Zinnen met “noot”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord noot en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Toen Jon de laatste noot speelde, stond het publiek op en applaudisseerde uitbundig.
Omdat hij in dit stadium van zijn ziekte geen pen en papier of schrijfmachine meer kon gebruiken, moest hij zelfs de langste berekeningen uitvoeren zonder ook maar één noot te maken - een prestatie, zoals een van zijn medewerkers het uitdrukte, "vergelijkbaar met die van Mozart, die een hele symfonie kon componeren en in zijn hoofd vasthouden voordat hij het op de partituur zette".
alegsaonline.com - 1998 - 2022