10 zinnen met “stad”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord stad en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Na het verval van de Olmeken ontstond er een stad in de vruchtbare centrale hooglanden van Meso-Amerika.
De stad was ook het centrum van de handel, die zich uitstrekte tot de nederzettingen aan de Golfkust van Meso-Amerika.
Deze stad was enorm rijk - vol met goud - en ontving eerbetoon van de omringende stammen.
De stad Jeruzalem is een heilige plaats voor joden, christenen en moslims. Hier bouwde koning Salomo in de 10e eeuw voor Christus de Tempel.
Ondertussen, in het oosten, werd de stad Gao steeds sterker onder het leiderschap van Sonni Ali en overvleugelde weldra de macht van Mali.
Cortés hoopte de macht over de stad te krijgen door Montezuma, de Azteekse heerser, te gijzelen.
De kolonie en de stad werden omgedoopt tot New York ter ere van hem.
De stad, en eigenlijk heel Pennsylvania, leek het beste land voor arme mannen en vrouwen, van wie velen als bedienden kwamen en droomden van het bezitten van land.
De achttiende-eeuwse stad New York telde veel verschillende etnische groepen, en conflicten tussen die groepen zorgden voor spanningen.
Zelfs de stad Philadelphia, die zich aanvankelijk tegen het handvest had verzet, kwam tot bezinning.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022