7 zinnen met “genaamd”

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord genaamd en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

Lopers, chasquis genaamd, doorkruisten de wegen in een continu estafettesysteem, waardoor snelle communicatie over lange afstanden mogelijk was.
Cortés werd ook geholpen door een Nahua-vrouw genaamd Malintzin (ook bekend als La Malinche of Doña Marina, haar Spaanse naam), die de inboorlingen van Tabasco hem als eerbetoon gaven.
Een geletterde slaaf genaamd Jemmy leidde een grote groep slaven in een gewapende opstand tegen blanke kolonisten, waarbij verschillende doden vielen voordat de militie hen tegenhield.
De belangrijkste evangelist van de Great Awakening was een Anglicaanse predikant genaamd George Whitefield.
In het document, de Bill of Rights and Grievances genaamd, werd de ongrondwettigheid uiteengezet van belastingheffing zonder vertegenwoordiging en processen zonder jury's.
Een Mohawk genaamd Joseph Brant, wiens voornaam Thayendanegea was, werd bekend toen hij tijdens de Revolutie voor de Britten vocht. Hij sloot zich aan bij kolonel Barry St. Leger tijdens de veldtocht van 1777, die eindigde met de overgave van generaal Burgoyne bij Saratoga.
De verordening van 1787 maakte van het land officieel een gebied genaamd het Noordwestelijk Territorium en verbood slavernij ten noorden van de Ohio Rivier.

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

alegsaonline.com - 1998 - 2022