Unix shell

Een Unix-shell, ook wel terminal of console genoemd, is een programma dat Unix-commando's van het toetsenbord accepteert en ze uitvoert. Deze commando's kunnen geïnstalleerde programma's zijn, bijvoorbeeld:

  • ls om bestanden op te sommen
  • cp om bestanden te kopiëren
  • man om meer informatie te krijgen over commando's

De commando's hoeven niet van het toetsenbord te komen. Ze zullen, in het algemeen, van stdin komen. Een Unix-shell is een opdrachtregelinterface die speciaal is gemaakt voor de besturing van een Unix-systeem. Er zijn verschillende Unix-shells, met als bekendste bash, sh, C Shell en zsh. Hun syntaxis is vergelijkbaar, bijvoorbeeld het volgende dialoogvenster om uw CPU-type te weten te komen, zou met alle shells mogelijk zijn:

Een Unix-shell, in dit geval een Linux-shell (klik om te vergroten)Zoom
Een Unix-shell, in dit geval een Linux-shell (klik om te vergroten)


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3