Vargas-drama

De tragedie van Vargas is een van de ergste rampen die de Venezolaanse staat Vargas op 15 december 1999 heeft getroffen. De ramp was het gevolg van hevige regenbuien, plotselinge overstromingen en modderstromen die op 14-16 december 1999 volgden en waarbij 10.000*30.000 mensen omkwamen. Deze ramp leidde tot een volledige ineenstorting van de infrastructuur van de staat Vargas.

Veel steden zijn door de overstromingen weggespoeld naar de oceaan. Hele steden als Cerro Grande en Carmen de Uria zijn volledig verdwenen. Het kustgebied van Vargas is lange tijd onderhevig geweest aan modderstromen en overstromingen: geologisch gezien hebben zich regelmatig soortgelijke rampen voorgedaan. De meest recente grote overstroming vond plaats in 1951, maar die gebeurtenis veroorzaakte niet zoveel schade.

In een tijdspanne van 52 uur gedurende 14, 15 en 16 december 1999 werd 91,1 centimeter (35,9 in) regen (ongeveer een jaar totale neerslag voor de regio) gemeten aan de noordcentrale kust van Venezuela op de internationale luchthaven Simón Bolívar in Maiquetia, Venezuela. Deze zware regenval omvatte 7,2 centimeter (2,8 in) ophoping in slechts één uur, tussen 6 en 7 uur 's morgens op de 16e; de neerslag op zowel de 15e als de 16e overtrof de 1.000 jaar durende waarschijnlijkheid van regenval. Toch kreeg de kust veel minder regen dan sommige regio's stroomopwaarts.

De ramp veroorzaakte een geschatte schade van 1,79 tot 3,5 miljard dollar. Het aantal doden werd geschat op 10.000 tot 30.000. Het exacte aantal slachtoffers is moeilijk vast te stellen, omdat er geen betrouwbare tellingsgegevens waren, met name over sloppenwijken en kleine gemeenschappen die volledig werden weggevaagd; bovendien werden slechts zo'n 1.000 lichamen geborgen, de rest werd in zee geveegd door de modder of begraven in de aardverschuivingen. In Vargas werden meer dan 8.000 huizen en 700 appartementsgebouwen vernield, waardoor tot 75.000 mensen werden verdreven.

Vragen en antwoorden

V: Wat was de Vargas-tragedie?


A: De Vargas-tragedie was een ramp die de Venezolaanse deelstaat Vargas trof op 15 december 1999. Zij werd veroorzaakt door hevige regenval, plotselinge overstromingen en modderstromen die aan 10.000-30.000 mensen het leven kostten en leidden tot een volledige instorting van de infrastructuur van de deelstaat Vargas.

V: Hoeveel schade heeft de ramp veroorzaakt?


A: De ramp veroorzaakte een geschatte schade van 1,79 tot 3,5 miljard dollar.

V: Welke steden werden door deze gebeurtenis getroffen?


A: Hele steden zoals Cerro Grande en Carmen de Uria verdwenen volledig door de overstromingen.

V: Hoeveel mensen kwamen om tijdens deze gebeurtenis?


A: Maar liefst 10% van de bevolking van Vargas is tijdens deze gebeurtenis omgekomen.

V: Wanneer vond deze ramp plaats?


A: Deze ramp vond plaats op 14-16 december 1999.

V: Hoeveel regen viel er gedurende deze periode op de internationale luchthaven Simón Bolívar in Maiquetia, Venezuela?


A: Op 14, 15 en 16 december 1999 werd in een tijdspanne van 52 uur 91,1 centimeter regen (ongeveer de totale regenval van een jaar voor de regio) gemeten op de internationale luchthaven Simón Bolívar in Maiquetia, Venezuela. Deze zware regenval omvatte 7,2 centimeter (2,5 cm) regen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3