Verticale

Een object staat in een verticale positie als het in een "opwaartse" richting gaat, ook loodrecht op de horizon of het horizontale vlak.

In de wetenschap zou het ook kunnen betekenen:

  • Verticale richting, de richting die is uitgelijnd met de richting van de zwaartekracht, zoals gematerialiseerd met een loodrechte lijn

In de wiskunde:

  • Verticaal (hoeken), een paar hoeken die hetzelfde hoekpunt delen en begrensd zijn door hetzelfde paar lijnen, maar tegengesteld zijn aan elkaar.

In de muziek:

  • Verticaal (muziek), een muzikaal interval waarbij de twee noten tegelijkertijd klinken

In het bedrijfsleven:

  • Verticale markt, een groep van vergelijkbare bedrijven en klanten die zich bezighouden met handel op basis van specifieke en gespecialiseerde behoeften
  • Verticale integratie, een managementterm die een stijl van eigendom en controle beschrijft
  • Verticaal monopolie, een monopolie dat ontstaat door verticale integratie

In het netwerken:

  • Verticaal (netwerk), het gedeelte van de netwerkbekabeling dat tussen de verdiepingen loopt, wordt meestal beschouwd als het ruggengraatnetwerk.

In de inrichting:

  • Verticale jaloezieën, een type rolgordijn voor ramen

In de atletiek:

  • Verticale sprong, een maatstaf voor hoe hoog een individu of atleet uit stilstand van de grond kan komen.

In een Verticale wijnproeverij worden verschillende wijnjaren van hetzelfde type wijn uit dezelfde wijnmakerij geproefd.

Gerelateerde pagina's

  • Horizontale

Disambiguation icon

Op deze disambiguatiepagina staan artikelen die verband houden met de titel Verticaal.
Als een interne link u hierheen leidt, kunt u de link wijzigen om direct naar het beoogde artikel te verwijzen.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een voorwerp in verticale positie?


A: Een voorwerp in verticale positie gaat in een "op-neer" richting, loodrecht op de horizon of het horizontale vlak.

V: Wat betekent verticale richting in de wetenschap?


A: In de wetenschap betekent verticale richting de richting gericht op de zwaartekracht, zoals gematerialiseerd met een schietlood.

V: Hoe worden verticale hoeken in de wiskunde gedefinieerd?


A: In de wiskunde zijn verticale hoeken een paar hoeken die hetzelfde hoekpunt delen en begrensd worden door hetzelfde paar lijnen, maar tegenover elkaar liggen.

V: Wat wordt bedoeld met Verticaal (muziek)?


A: In de muziek verwijst Verticaal (muziek) naar een muzikaal interval waarin twee noten tegelijk klinken.

V: Wat is een verticale markt?


A: Een verticale markt is een groep soortgelijke bedrijven en klanten die handel drijven op basis van specifieke en gespecialiseerde behoeften.

V: Wat is verticale integratie?


A: Verticale integratie is een managementterm die een stijl van eigendom en controle beschrijft.

V: Wat komt er kijken bij een verticale wijnproeverij? A: Bij een verticale wijnproeverij worden verschillende jaargangen van hetzelfde wijntype van hetzelfde wijnhuis geproefd.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3