WebCite

WebCite is een dienst die webpagina's archiveert. Een gebruiker vraagt WebCite om een bepaalde URL te archiveren, en dan maakt WebCite een kopie van hoe de pagina er op dat moment uitziet. Auteurs gebruiken dit bij het schrijven van citaten. Als de webpagina verandert of wordt verwijderd ("linkrot"), is er nog steeds een kopie op WebCite. Dit is heel belangrijk bij het schrijven van papers voor academische tijdschriften of voor school. Het gebruik van de WebCite-service is gratis (het kost geen geld).

WebCite bewaart vele soorten internetinhoud. Enkele daarvan zijn:

  • HTML-webpagina's
  • PDF-bestanden
  • CSS-stijlbladen
  • JavaScript
  • digitale beelden (foto's)

Het bewaart ook informatie ("metadata") over de oorspronkelijke inhoud. Deze informatie omvat het tijdstip waarop het werd opgeslagen, het MIME-type, en hoe lang het is. Deze informatie is nuttig omdat ze kan aantonen dat de archiefversie authentiek is.

Vragen en antwoorden

V: Wat is WebCite?


A: WebCite is een service die webpagina's archiveert.

V: Hoe werkt WebCite?


A: Een gebruiker vraagt WebCite om een bepaalde URL te archiveren, en dan zal WebCite een kopie maken van hoe de pagina er op dat moment uitziet.

V: Waarom gebruiken auteurs WebCite?


A: Auteurs gebruiken WebCite bij het schrijven van citaten. Als de webpagina verandert of verwijderd wordt ("link rot"), is er nog steeds een kopie op WebCite. Dit is erg belangrijk bij het schrijven van papers voor academische tijdschriften of voor school.

V: Is het gebruik van WebCite gratis?


A: Ja, het gebruik van de WebCite service is gratis (het kost geen geld).

V: Welke soorten internetcontent bewaart WebCite?


A: WebCite slaat vele soorten internetcontent op, waaronder HTML webpagina's, PDF bestanden, CSS stylesheets, JavaScript, en digitale afbeeldingen (foto's).

V: Welke informatie (metadata) slaat WebCite op over de originele inhoud?


A: WebCite bewaart bepaalde informatie ("metadata") over de originele inhoud. Deze informatie omvat de tijd waarop het is opgeslagen, het MIME type, en hoe lang het is.

V: Waarom is de informatie (metadata) die WebCite opslaat nuttig?


A: Deze informatie is nuttig omdat het kan bewijzen dat de archiefversie authentiek is.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3