WebCite

WebCite is een dienst die webpagina's archiveert. Een gebruiker vraagt WebCite om een bepaalde URL te archiveren, en dan maakt WebCite een kopie van hoe de pagina er op dat moment uitziet. Auteurs gebruiken dit bij het schrijven van citaten. Als de webpagina verandert of wordt verwijderd ("linkrot"), is er nog steeds een kopie op WebCite. Dit is heel belangrijk bij het schrijven van papers voor academische tijdschriften of voor school. Het gebruik van de WebCite-service is gratis (het kost geen geld).

WebCite bewaart vele soorten internetinhoud. Enkele daarvan zijn:

  • HTML-webpagina's
  • PDF-bestanden
  • CSS-stijlbladen
  • JavaScript
  • digitale beelden (foto's)

Het bewaart ook informatie ("metadata") over de oorspronkelijke inhoud. Deze informatie omvat het tijdstip waarop het werd opgeslagen, het MIME-type, en hoe lang het is. Deze informatie is nuttig omdat ze kan aantonen dat de archiefversie authentiek is.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3