Westelijk Plateau


Het Westelijk Plateau (soms het Australisch Schild genoemd), is het grootste afwateringsgebied van Australië en bestaat hoofdzakelijk uit de overblijfselen van het oude rotsschild van Gondwana. Het beslaat tweederde van het continent; 2.700.000 vierkante kilometer dor land, waaronder grote delen van West-Australië, Zuid-Australië en het Northern Territory. Ter vergelijking: het is ongeveer even groot als het hele Europese vasteland van Polen ten westen tot Portugal. Het is het grootste afwateringsgebied van Australië.

Regen valt zelden in dit gebied en afgezien van een handvol permanente waterpoelen, is oppervlaktewater altijd afwezig, behalve na hevige regenval. Het grootste deel van het gebied bestaat uit vlakke zand- of steenwoestijn met een schaarse bedekking van struiken of polgrassen. De gemiddelde regenval varieert van gebied tot gebied en wordt geschat op 100 tot 350 mm per jaar, maar is zeer onvoorspelbaar.

Er zijn geen permanente waterlopen. In het algemeen vloeit het water landinwaarts, maar er is onvoldoende neerslag om een duidelijk afwateringspatroon te veroorzaken.

Zie ook

  • Australisch schild
  • Pilbara kraton
  • Yilgarn kraton
  • Grote Victoria Woestijn

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3